ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

У відповідності до функціональних обов’язків та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, представляю Вашій увазі звіт про свою діяльність за період 2021-2022 навчального року.

У своїй діяльності протягом звітного періоду я як директор школи керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепції Нової української школи, Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019, Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти.

Мета звітування:

 • утверджувати відкриту й демократичну державно-громадську систему управління освітою

 • сприяти поєднанню державного та громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень

 • втілювати колегіальну етику управлінської діяльності у закладах освіти

Завдання звітування :

 • забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 • стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Початкова школа «Один, два, три» Львівської міської ради

Юридична адреса навчального закладу: м. Львів, вул. Любінська, 89В

Електронна пошта: lnvk123@gmail.com

Телефон: (032) 262-20-12

Початкова школа «Один, два, три» з дошкільним підрозділом Львівської міської ради є закладом загального розвитку, в якому забезпечується фізичний, розумовий і психологічний розвиток дітей, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами, а також включає в себе дошкільне відділення.

Директор Початкової школи «Один, два, три» Львівської міської ради Прихід Марія Андріївна. На посаду директора призначена з 17.07.2021 за підсумками конкурсного відбору проведеного управлінням освіти ДГП ЛМР.

Керівник закладу освіти звітує про:

 • виконання стратегії розвитку закладу освіти;
 • професійно-педагогічну діяльність;
 • навчально-виховну діяльність;
 • методичну діяльність;
 • економічну діяльність;
 • фінансово-господарську діяльність;

Місія керівника – сприяти розвитку комунікативності, командного духу, креативності, критичного мислення.

У своїй діяльності використовую такі напрями:

 • Демократизація та відкритість освітнього процесу;
 • Створення максимально комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу;
 • Застосування якісного управлінського менеджменту та міжвідомчої взаємодії;
 • Використання сучасних освітніх технологій, спрямованих на забезпечення освітнього результату;
 • Сприяння формуванню особистісної траєкторії розвитку кожного учасника освітнього процесу (інклюзивна освіта й соціальний патронат).

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Сторінку створено IRONteam