Початкова школа «Один, два, три» Львівської міської ради забезпечує якісне управління діяльністю педагогічного колективу через її мотивацію, адже шлях до ефективного управління персоналом, до активізації його творчої діяльності лежить у розумінні мотивації людей.

Матеріальне і моральне стимулювання, заходи з підтримки дисципліни праці – це важливі інструменти управління персоналом.  Ефективність забезпечення процесу стимулювання праці полягає у спонуканні працівника до високорезультативної та якісної праці.

Надзвичайно важливе місце в забезпеченні дисципліни праці належить оцінці праці. За результатами позитивної оцінки до працівника можуть застосовуватись заохочення. Правові засоби заохочення виступають чи не найважливішими дієвими чинниками підвищення суспільно-правової та трудової активності працівників.

Необхідність і важливість заохочень полягає в тому, що вони застосовуються за взірцеве виконання службових обов’язків, підвищення продуктивності праці, поліпшення якості продукції, тривалу й бездоганну роботу, новаторство в праці тощо.

Отже, заходи морального заохочення сприяють розвитку стимулів до ефективної та якісної праці……

Читати далі