Програми за якими працює  ПШ «Один, два,три»

Дошкільний відділ

Базовий компонент дошкільної освіти

Дошкільна освіта є невід’ємним складником та першим рівнем у системі освіти – стартовою платформою особистісного розвитку дитини. Затверджений стандарт забезпечить підвищення якості дошкільної освіти в Україні та приведення її до відповідності міжнародним стандартам.

Програма «Впевнений старт»

Освітня програма «Впевнений старт» реалізує державну політику в галузі освіти щодо питань особистісного розвитку дитини, враховує стратегічний курс розвитку системи освіти України загалом. Концептуальні засади програми узгоджені з пріоритетами загальнолюдських цінностей, що забезпечує спрямованість програми на формування загальної культури життєдіяльності дитини старшого дошкільного віку, максимальне використання можливостей періоду дитинства для досягнення психологічних якостей дошкільної зрілості та особистісного зростання. Програма «Впевнений старт» розроблена відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти як державного освітнього стандарту.

Програма «Українське дошкілля»

Комплексна    регіональна програма    розвитку дитини дошкільного віку«Українське дошкілля».

 

Початкова школа

Державний стандарт початкової школи

Цей Державний стандарт початкової освіти (далі – Державний стандарт) визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти (додатки 1-11), загальний обсяг їх навчального навантаження у базовому навчальному плані початкової освіти (додаток 12).

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. 1-2 клас

Типова освітня програма початкової освіти (далі типова освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом початкової освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.
Типова освітня програма визначає:

– загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей;
– перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями;
– орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення;
– рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
– вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою.

doc Цикл І (1–2 класи) – завантажити документ

doc Цикл ІІ (3–4 класи) – завантажити документ

doc Типовий навчальний план для початкової школи