Критерії оцінювання

Ціннісні орієнтири НУШ, нові державні стандарти освіти вимагають нових підходів не лише до організації навчального процесу, але й до оцінювання навчальних досягнень учнів.

Державний стандарт початкової освіти, методичні рекомендації Міністерства освіти й науки України щодо оцінювання в початкових класах НУШ, Закон України “Про повну загальну середню освіту” визначають формувальне оцінювання серед основних різновидів оцінювання.
Міжнародні експерти також послідовно наголошують саме на формувальному оцінюванні як ефективній стратегії підвищення рівня навчальних досягнень учнів. Дедалі більше уваги цьому оцінюванню приділяють і деякі українські науковці та вчителі-практики. Вони, спираючись на власний і міжнародний досвіди, намагаються своєю працею якісно змінити підходи до оцінювання в Україні, аби воно сприяло поліпшенню якості освіти та реалізації ціннісних орієнтирів НУШ.

Читати далі

оцінювання високий рівень

оцінювання достатній рівень

оцінювання середній рівень

оцінювання початковий рівень

оцінювання нуш продовж

Презентація “Оцінювання, виклики та тенденції НУШ 2021-2022 н.р.”

оцінювання високий рівень

Моніторинг успішності учнів та вихованців за 2023-2024 н.р.

школа
Дошкілля

Аналіз успішності учнів за І семестр 2023-2024 н.р.

Завантажити

Аналіз успішності учнів за 2022-2023 н.р.

Аналіз успішності учнів за І семестр 2022-2023 н.р.

Завантажити

Шлях корегування індивідуальної траєкторії успішності учнів, чиї показники нижче середнього рівня

Завантажити

Витяг з протоколу №1  від 30.08.2021

педагогічної ради ПШ «Один, два, три»

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів … читати далі

Аналіз успішності учнів за І семестр 2021-2022 н.р.

Наказ “Про підсумки організації освітньої діяльності у 1-4 класах за І семестр 2021-2022 навчального року”

Переглянути

Результати моніторингу вивчення окремих предметів

3 клас
4 клас

Результати моніторингового дослідження національно-патріотичного спрямування

Наказ