СПОСОБИ КОМУНІКАЦІЇ З УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ(БАТЬКІВСЬКА ГРОМАДА ТА УЧНІВСЬКИЙ КОЛЕКТИВ)

Існує кілька визначень організаційної культури: засвоєні та застосовувані учасниками освітнього процесуцінності й норми, які одночасно вирішальним чином визначають їхнюповедінку; атмосфера або соціальний клімат вустанові; домінуюча вустановісистемацінностей і стилів поведінки. Виходячи з цих визначень, під організаційною культурою маються на увазі восновномуцінності та норми, які поділяє більшість членівПочаткової школи «Один, два,
три» Львівської міської ради, а також їх зовнішні прояви. Щоб ознайомитись перейдіть за цим посиланням

Витяг з протоколу №2 педагогічної ради  від 24.11.2021