Формування критичного мислення в початковій школі

Критичне мислення – це мислення відкрите, рефлексивне, це здатність виробляти аргументи, приймати незалежні продумані рішення, вміння зайняти свою позицію, та вміння обґрунтувати її, здатність вислухати співрозмовника.

Особливістю даної технології є те, що вона дозволяє проводити уроки в оптимальному режимі, в дітей з віком підвищується рівень працездатності, засвоєння знань під час уроку відбувається у процесі постійного пошуку. Ця технологія надає вчителю систему ефективних стратегій та прийомів, які дозволяють створити атмосферу співробітництва, спільного пошуку способів розв’язання проблем.

У педагогіці – це мислення оцінне, рефлексивне, що розвиваються, шляхом накладання нової інформації на життєвий особистий досвід. Виходячи з цього критичне мислення, розвиває такі якості учня:

  1. готовність до планування (упорядкованість думок – ознака впевненості у знанні)
  2. гнучкість (сприйняття ідей інших)
  3. наполегливість (досягнення мети)
  4. готовність виправляти свої помилки
  5. усвідомлення (відстеження ходу міркувань)
  6. пошук компромісних рішень

Основу технології розвитку критичного мислення становить базова модель, куди входять три стадії: «Виклик – осмислення – рефлексія». Така побудова навчального процесу допомагає учням самим визначити цілі та завдання навчання, здійснити активний пошук нової інформації, проаналізувати її та співвіднести із власними знаннями. На стадії виклику відбувається процес актуалізації вже наявних знань та уявлень про предмет вивчення. Організація роботи на даній стадії дозволяє сформувати пізнавальний інтерес, визначити цілі розгляду тієї чи іншої теми.

На стадії осмислення (реалізації сенсу) учень працює з новою інформацією, систематизує її, вчиться формулювати питання зі співвіднесенням старої та нової інформації. Стадія рефлексії (роздуми) дозволяє учням закріпити нові знання і перебудувати своє первинне уявлення про матеріал, що вивчається. Таким чином, відбувається цілісне осмислення та «присвоєння» нового знання, формування власного ставлення до матеріалу, що вивчається.

Освітня програма для учнів 1-4 класів «Вчимося мислити критично» (складена на основі Державного стандарту початкової школи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 21 лютого 2018 р. № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 688) Затверджено: протоколу № 1 засідання Вченої ради факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка від 31 серпня 2021 року… читати далі

Сучасне покоління має розвиненіше критичне мислення. Хіба що від бабусі можна почути: «Як це ні?! Я у газеті прочитала, що все так!». Доросла людина чує приблизно 20 нових фактів на день, дитина, яка лише пізнає світ, може чути 100 та навіть більше новин щодня. Інформаційний потік лише збільшується. Отже, починати розвивати критичне мислення у дітей потрібно якомога раніше.

На жаль, формування власної думки та світогляду залишається поза увагою дорослих. Цьому просто не приділяють час. Замало просто прочитати книгу чи прослухати лекцію, все доречно проаналізувати та осмислити, аби зробити власні висновки. Це і є критичне мислення.

Що може дитина, у якої розвинене критичне мислення, читайте далі