Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників та здобувачів освіти

Положення про академічну доброчесність Початкової школи «Один, два, три» Львівської міської ради встановлює моральні принципи і загальні етичні норми у відносинах між представниками шкільної спільноти під час виконання ними своїх обов’язків, які випливають з вимог чинного законодавства України, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших чинних у закладі локальних нормативних актів, на підставі яких розроблено Положення.

 … Читати далі

План заходів, спрямованих на командотворення та забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату у педагогічній команді

ПЕРЕГЛЯНУТИ план заходів